Mandag - Fredag kl. 10 - 20

Lørdag kl. 11 - 20

Søndag kl. 11 - 20